Met ingang van 25 mei 2018 is in werking getreden de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat is de Europese opvolger van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Wat betekent dit voor de school en voor u? U kunt dit lezen in de  beknopte en overzichtelijke AVG folder SCOH.

Onder het tabblad van “Ons bestuur” vindt u uitgebreider informatie over het privacyreglement, ons Reglement Social Media en het Protocol Datalekken SCOH.

Terug naar de vorige pagina