Berichten

24 april: “De Gezonde School”

De leerlingen van De Rehobothschool zijn hard aan het werk met het thema “De Gezonde School”. De afslutier van het project zal plaatsvinden op donderdagavond 24 april. Er zullen dan allerlei gezonde en sportieve activiteiten te doen zijn voor jong en oud. Komt u allen?

Begintijd:            18.30 uurgezonde school

Eindtijd:              20.00 uur

 

Nieuw thema: De Gezonde School

Dinsdagochtend 18 maart heeft de opening plaatsgevonden van ons nieuwe schoolthema De Gezonde School.  De kinderen van de school deden mee aan het spel:”Rood of Groen, daar is het om te doen!”. Onze collega`s beeldden allerlei leefstijlen uit en de kinderen en de aanwezige ouders gaven aan of het al dan niet gezond was. Rood = ongezond; Groen = Gezond. Hieronder ziet u enkele foto`s van het spel.

Gezonde school website   websie 2   website

De komende weken zullen de kinderen toewerken naar de grote afsluiter van het project. Dat zal plaatsvinden op donderdagavond  24 april. Op deze avond zal de school geopend worden voor gezonde, sportieve en andere activiteiten. Wij zullen u hierover nog nader informeren.

Workshop Muziekmakers voor ouders!

Speciaal voor u als ouder, verzorger wordt de workshop Muziekmakers georganiseerd. Docenten van Trias zullen u uitleggen wat de muziekeducatie op de Rehobothschool inhoudt. Maar ook zult u mogen ervaren hoe het is om zelf muziek te maken. Trias werkt hierin nauw samen met de lan­delijke Stichting Papageno. 

De workshop  start donderdag 20 februari om 13.00 uur en zal tot 14.00 uur duren.

papageno                       Stichting Trias              logo_rehoboth

Inspectiebezoek

inspectiefotoDinsdagochtend 4 februari jl. is onze school bezocht door meneer Raktoe van de onderwijsinspectie. Er vond een verificatieonderzoek plaats naar de kwaliteit van onze leerlingenzorg, ons kwaliteitsbeleid en het toepassen van het wettelijk kader. Kortom een onderzoek naar de kern van ons onderwijs.

Hoewel het eindrapport nog even op zich laat wachten, kon de inspecteur  onze directie wel mededelen dat alle items in ieder geval met een voldoende zullen worden beoordeeld. Dit is natuurlijk heuglijk nieuws. Wij zullen het rapport bij verschijning openbaar maken.

Nieuwe MP3-spelers

mp3Met een deel van de opbrengst van ons geweldige Zomerfeest is een aantal mp3-spelers aangeschaft. Deze spelers zullen worden gevuld met prachtige luisterboeken. Zo kunnen de leerlingen die het nodig hebben gebruik maken van auditieve ondersteuning tijdens de leeslessen.